1956_057_110
Boravak u Moskvi: prva poseta K.E.Voro?ilovu, predsedniku Prezidijuma Vrhovnog sovjeta

Komentari