1956_057_112
Boravak u Moskvi: prva poseta K.E.Voro?ilovu, predsedniku Prezidijuma Vrhovnog sovjeta

Komentari