1956_067_180
Predsednici Tito i Sukarno na ru?ku u vili "Zlatni breg" i povratak u Beograd

Komentari