1956_067_184
Predsednici Tito i Sukarno na ru?ku u vili "Zlatni breg" i povratak u Beograd

Komentari