1956_067_185
Predsednici Tito i Sukarno na ru?ku u vili "Zlatni breg" i povratak u Beograd

Komentari