Prijem delegacije Generalne konfederacije rada Francuske