1957_072_178
Prijem delegacije Generalne konfederacije rada Francuske

Dodatne informacije
Komentari