1957_072_179
Prijem delegacije Generalne konfederacije rada Francuske

Dodatne informacije
Komentari