1957_072_177
Prijem delegacije Generalne konfederacije rada Francuske

Dodatne informacije
Komentari