1957_073_163
Prijem delegacije Saveza slepih Jugoslavije

Dodatne informacije
Komentari