1957_073_164
Prijem delegacije Saveza slepih Jugoslavije

Dodatne informacije
Komentari