1957_073_165
Prijem delegacije Saveza slepih Jugoslavije

Dodatne informacije
Komentari