1958_090_061
Dolazak u Mlini i na ve?eri u hotelu "Mlini" sa predstavnicima lokalne vlasti