1950-51_008_114
Na II partijskoj konferenciji gardijske divizije

Dodatne informacije
Komentari