1950-51_008_115
Na II partijskoj konferenciji gardijske divizije

Dodatne informacije
Komentari