1950-51_008_116
Na II partijskoj konferenciji gardijske divizije

Dodatne informacije
Komentari