Prijem akreditiva novog poljskog ambasadora Aleksandra Maleckog