1959_124_058
Prijem akreditiva novog poljskog ambasadora Aleksandra Maleckog

Dodatne informacije
Komentari