1959_124_057
Prijem akreditiva novog poljskog ambasadora Aleksandra Maleckog

Dodatne informacije
Komentari