1959_124_056
Prijem akreditiva novog poljskog ambasadora Aleksandra Maleckog

Dodatne informacije
Komentari