1963_218_053
Prijem izvršnog sekretara Ekonomske komisije pri OUN za Evropu, Vladimira Velebita, sa suprugom

Komentari