1963_218_065
Prijem izvršnog sekretara Ekonomske komisije pri OUN za Evropu, Vladimira Velebita, sa suprugom

Komentari