1963_218_064
Prijem izvr?nog sekretara Ekonomske komisije pri OUN za Evropu, Vladimira Velebita, sa suprugom

Komentari