1963_218_064
Prijem izvršnog sekretara Ekonomske komisije pri OUN za Evropu, Vladimira Velebita, sa suprugom

Komentari