1952_15_083
Prijem Gordona Ordasa, premijera emigrantske vlade Republikanske Španije i Euhenio Arausa, ministra u vladi