1952_15_083
Prijem Gordona Ordasa, premijera emigrantske vlade Republikanske ?panije i Euhenio Arausa, ministra u vladi