1952_15_084
Prijem Gordona Ordasa, premijera emigrantske vlade Republikanske ?panije i Euhenio Arausa, ministra u vladi