1952_15_085
Prijem Gordona Ordasa, premijera emigrantske vlade Republikanske Španije i Euhenio Arausa, ministra u vladi