1952_15_085
Prijem Gordona Ordasa, premijera emigrantske vlade Republikanske ?panije i Euhenio Arausa, ministra u vladi