1964_237_079
Svečana izjava članova Ustavnog suda Jugoslavije, sa predsednikom Blažom Jovanovićem na čelu