1953_019_105
Poseta Velikoj Britaniji: opro?tajni prijem u Ambasadi Jugoslavije u Londonu

Komentari