1953_019_108
Poseta Velikoj Britaniji: opro?tajni prijem u Ambasadi Jugoslavije u Londonu

Komentari