1953_019_107
Poseta Velikoj Britaniji: opro?tajni prijem u Ambasadi Jugoslavije u Londonu

Komentari