1953_021_049
Prijem predstavnika Me?unarodne tehni?ke komisije Harolda Ozborna

Dodatne informacije
Komentari