1955_51_0350
Masava: predaja dara jahte "Brioni" Caru Haile Selasiju

Dodatne informacije
Komentari