1955_51_0354
Masava: predaja dara jahte "Brioni" Caru Haile Selasiju

Dodatne informacije
Komentari