1955_51_0352
Masava: predaja dara jahte "Brioni" Caru Haile Selasiju

Dodatne informacije
Komentari