1957_077_012
Prijem delegacije rumunske pravoslavne crkve, na ?elu sa patrijarhom Justinijanom