1957_077_015
Prijem delegacije rumunske pravoslavne crkve, na ?elu sa patrijarhom Justinijanom