1957_077_013
Prijem delegacije rumunske pravoslavne crkve, na ?elu sa patrijarhom Justinijanom