1957_077_014
Prijem delegacije rumunske pravoslavne crkve, na ?elu sa patrijarhom Justinijanom