1957_081_002
U poseti Jugoslovenskom kombinatu gume i obu?e u Borovu

Dodatne informacije
Komentari