1957_081_006
U poseti Jugoslovenskom kombinatu gume i obu?e u Borovu

Dodatne informacije
Komentari