1957_081_009
U poseti Jugoslovenskom kombinatu gume i obu?e u Borovu

Dodatne informacije
Komentari