1957_081_004
U poseti Jugoslovenskom kombinatu gume i obu?e u Borovu

Dodatne informacije
Komentari