1958_98_0176
Putovanje "Galebom" u posetu zemljama Azije i Afrike: za vreme prelaza preko Ekvatora