1958_98_0181
Putovanje "Galebom" u posetu zemljama Azije i Afrike: za vreme prelaza preko Ekvatora