1958_98_0183
Putovanje "Galebom" u posetu zemljama Azije i Afrike: za vreme prelaza preko Ekvatora