1958_98_0182
Putovanje "Galebom" u posetu zemljama Azije i Afrike: za vreme prelaza preko Ekvatora