1966_311_081
Prijem Kuv de Mirvila, francuskog ministra inostranih poslova

Komentari