1966_311_083
Prijem Kuv de Mirvila, francuskog ministra inostranih poslova

Komentari