1966_311_082
Prijem Kuv de Mirvila, francuskog ministra inostranih poslova

Komentari