1966_311_085
Prijem Kuv de Mirvila, francuskog ministra inostranih poslova

Komentari